TIF - należy zachować odpowiednie parametry:
format 1:1
spady po 3 mm z każdej strony
rozdzielczość 300 dpi
tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili
bez warstw – spłaszczone
zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP
projekt wyśrodkowany na stronie
odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm.(katalogi i teczki 5 mm)
wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.

JPG - należy zachować odpowiednie parametry
format 1:1
spady po 3 mm z każdej strony
rozdzielczość 500 dpi
tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili
projekt wyśrodkowany na stronie.
odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm) wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.

PDF - zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3)
wszystkie fonty zamienione na krzywe
spady po 3 mm z każdej strony
jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1
rozdzielczość 300 dpi
tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili
projekt wyśrodkowany na stronie
odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm) wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.

CDR - pliki programu Corel Draw (do wersji X4)
prace lakierowane (pogląd pracy wraz z lakierem na osobnej stronie), 1:1
 wykrojniki do danych prac (na pierwszej stronie wykrojnik nałożony na pracę na drugiej stronie pracę do druku bez wykrojnika)
linie cięcia oznaczamy na niebiesko linie falcu na czerwono , 1:1
fonty zamienione na krzywe
spady po 3 mm z każdej strony
wewnętrzne mapy bitowe o odpowiednich parametrach (1:1, 350dpi, CMYK)
praca nie może zawierać żadnych dodatkowych kolorów
projekt, wykrojnik i lakier wyśrodkowany na stronie
jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1
rozdzielczość 300 dpi
tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili
odległość obiektów graficznych i tekstów od lini cięcia min. 3 mm (katalogi I teczki zalecane 5mm).
wszystkie bitmapy umieszczone w CDR powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.
Orientacja pracy musi się zgadzać z ustawieniami orientacji arkusza.
Wszystkie czcionki zamienione w krzywe.

W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel Draw, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je z tłem - przekształcić na mapę bitową.

W związku z możliwością wystąpienia błędów przy generowaniu plików PDF w postaci wektorowej a nie jako bitmapa, pliki wynikowe z programu graficznego powinny być zapisywane jako TIFF bez warstw - spłaszczone. Agencja Visual Media nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wygenerowane pliki PDF.

Prawidłowo przygotowany PDF
PDF-y – PrePress: 
acrobat 4 wersja 1.3
zdjęcia 350dpi
wektory 2400 dpi
spady po 3 mm + linie cięcia
katalogi i broszury - strony w kolejności 1,2,3 ... itd. (żadnych składek)
całość CMYK
dokładne opisy plików tj. Katalog_X_Srodki.pdf Katalog_X_Okładka.pdf, (gdzie x=nazwa)
ulotki składane, przygotowane wg wzorów dostępnych na naszej stronie
projekt wyśrodkowany na stronie
czcionki zamienione na krzywe


Najczęstsze błędy:
1. Przy wyborze palety barw dla druku cyfrowego, dla uzyskania najlepszej czerni używaj 100% K bez domieszek innych składowych koloru. Przy wyborze palety barw offsetowej, dla uzyskania najlepszej czerni używaj 100% K z 30% domieszkami pozostałych składowych koloru (CYM). 
2. Paleta barw w druku cyfrowym różni się od palety w dla druku offsetowego. Należy pamiętać że nie uzyskamy w druku cyfrowym identycznych rezultatów jak w przypadku druku offsetowego. Gdy zapisujesz plik postscriptowy lub PDF dołączaj wszystkie fonty do pliku lub eksportuj je jako krzywe. 
3. Minimalny rekomendowany rozmiar tekstu to 4 punkty.
Dla czcionek w inwersie (np. biały tekst na czarnym tle) rekomendowany rozmiar to 6 punktów lub więcej. 
4. Nie rasteryzuj tekstów!
Teksty powinny być zapisane jako teksty z dołączonymi fontami lub jako krzywe, teksty zapisane jako grafika wyjdą w druku niewyraźne. 
5. Dla tekstu mniejszego niż 24 punkty używaj nasyconych kolorów żeby zapobiec postrzępionym krawędziom powstających podczas rasteryzacji.
6. Grafikę zrastrowaną dołączaj w odpowiedniej rozdzielczości.
- Dla obrazów kolorowych używaj przynajmniej 300 dpi, dla bitmap
- 2-kolorowych i zrastrowanego tekstu używaj 600dpi. 
7. Unikaj używania mocno skompresowanych obrazów, zwłaszcza JPG.